Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2020

softboi
5512 8d25 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
softboi
5534 f431
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
softboi
5537 d9f1
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

June 03 2020

softboi
4682 b98b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
softboi
4797 22d9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
softboi
4811 7d38 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
softboi
Na zawsze już będę nosił te ranę, z którą można żyć, ale która jest tak głęboka, że nigdy się nie zabliźni i po wielu latach będzie bolała tak samo, jak pierwszego dnia. 
— Vincent van Gogh
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
softboi
3677 8d24
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
softboi
3689 4669
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
softboi
Miłość jako nasionko leśne z wiatrem szybko leci, ale gdy drzewem w sercu urośnie, to chyba razem z sercem wyrwać ją można
— H. Sienkiewicz "Potop"
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
softboi
3780 19ca
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
softboi
3781 11f0
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
softboi
3854 b846
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
softboi
3864 14cf
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
softboi
Przeżyłem koniec. Wiem, że się nie skończy
nigdy ten koniec.
— M. Świetlicki
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
softboi
3905 92da
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
softboi
3921 2d34
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
softboi
Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem ci, kim jesteś.
— Cioran
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
softboi
3953 814d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
softboi
9721 f3f4
Reposted byblotindLiumtomeshnot66vangordonrocktenner
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...