Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

softboi
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene vialuvsick luvsick
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan vialuvsick luvsick
softboi
2114 bd25 500
Reposted fromIzzhi Izzhi vialuvsick luvsick
softboi
1370 33de
Reposted fromzuzannag zuzannag vialuvsick luvsick
softboi
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll vialuvsick luvsick
softboi
9882 08ef
softboi
7617 7126
Reposted byBrainyhardkorweyluvsick
softboi
Jesteśmy tak daleko od siebie nie tylko odległość nas dzieli. 
Co jakiś czas jednak sobie myślę - jesteśmy dla siebie stworzeni!
— Irena - Dystans
softboi
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka vialisekhipisek lisekhipisek
softboi
7068 4f10
Reposted bylisekhipisekikarisarazationfajnychnielubieMartwa13amphetaminelogiczachlystujsieblackdramathauturienonehitonekissatrantaWlodaraciarkaponurykosiarz

October 18 2018

softboi
Reposted frompotrzask potrzask via4777727772 4777727772

October 17 2018

softboi
9887 bbac 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
softboi
Prawdziwa miłość jest wtedy, gdy chcesz żeby druga osoba  była szczęśliwa niekoniecznie z Tobą.
— ojaCię
Reposted fromhasz hasz

October 16 2018

softboi
4439 0857 500
Reposted from4777727772 4777727772

October 15 2018

softboi
softboi
8155 9820 500

October 14 2018

softboi
7245 b292 500
Reposted fromkrzysk krzysk
9416 6d3e
Reposted fromterresdebrume terresdebrume viakrzysk krzysk

October 13 2018

softboi
2708 9f96 500
Reposted from4777727772 4777727772

October 12 2018

softboi
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: 
samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni. 
— Hłasko
Reposted fromhasz hasz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl